Margex
فارسی
Search
K
1️⃣

انواع معاملات

Learn about the different order types available on Margex: Limit, Market, Stop market, and Stop Loss/Take profit protection orders.
Margex offers the following order types:
  • معاملات لیمیت دار
  • معاملات آنی
  • معاملات استاپ دار
  • دستورهای حد سود و حد ضرر
Below is a breakdown of each order type.
معاملات آنی
سفارشات بازار یک سفارش آنی است که بلافاصله اجرا می شود و در بازار (یعنی اولین قیمت موجود در بازار) تکمیل می شود. این نوع سفارش پیش‌فرض در ماژول قرار دادن سفارش است.
این نوع سفارش زمانی توسط معامله گران استفاده می شود که ورود/خروج فوری بازار اولویت اصلی باشد. هنگام ثبت سفارش بازار، معامله گران باید پارامترهای سفارش زیر را انتخاب کنند:
31Market order.png
 • حجم سفارش (اندازه کامل سفارش با در نظر گرفتن اهرم انتخابی)
 • لوریج
توجه به این نکته ضروری است که سفارشات بازار (برخلاف سفارشات لیمیت)، با اولین قیمت موجود در بازار انجام می شوند، بنابراین می توانند بر اساس قیمت مورد انتظار در معرض لغزش بازار (تفاوت بین قیمت مورد انتظار و قیمت واقعی) باشند. عرضه/تقاضای فعلی در لیست سفارش ها.
معاملات لیمیت دار
سفارش لیمیت سفارشی از نوع تاخیری است که برای تعیین بالاترین/پایین ترین قیمت (یعنی قیمت لیمیت) استفاده می شود که در آن معامله گر مایل به خرید یا فروش دارایی است.
معامله گران معمولاً از این نوع سفارش برای بهبود قیمتی که در آن وارد یا خارج می شوند از بازار استفاده می کنند. هنگام ثبت سفارش لیمیت، معامله گران باید پارامترهای زیر را انتخاب کنند:
32Limit order.png
 • حجم سفارش (اندازه کامل سفارش با در نظر گرفتن اهرم انتخابی)
 • قیمت لیمیت (پایین ترین/بالاترین قیمتی که معامله گر مایل به خرید/فروش است)
 • لوریج
توجه به این نکته حائز اهمیت است که سفارشات لیمیت (برخلاف سفارشات بازار) اجرا را تضمین نمی کند زیرا ممکن است بازار به قیمت حد تعیین شده توسط معامله گر نرسد.
پس از ثبت، تمام سفارش‌های لیمیت پر نشده فعال در بخش سفارش‌های فعال صفحه معامله منعکس می‌شوند تا زمانی که اجرا یا لغو شوند.
هنگام انتخاب قیمت لیمیت:
 • برای سفارشات خرید قیمت لیمیت باید کمتر از قیمت فعلی تنظیم شود
 • برای سفارشات محدود قیمت لیمیت باید بالاتر از قیمت فعلی تنظیم شود
در صورت تلاش برای فروش/خرید با قیمتی بدتر از قیمت فعلی بازار - سفارش فوراً به عنوان سفارش بازار اجرا می شود، زیرا قیمت فعلی در حال حاضر مطلوب تر است.
معاملات استاپ دار
سفارش معاملات استاپ دارد یک معامله تاخیری برای خرید یا فروش یک دارایی پس از رسیدن به قیمت مشخص شده در این سفارش (یعنی قیمت استاپ) است.
در حالی که مشابه سفارشات محدود است، نوع سفارش معاملات استاپ دار انعطاف بیشتری را در انتخاب قیمتی که برای ثبت سفارش تاخیری به میان می آید، فراهم می کند. هنگامی که قیمت یک دارایی به قیمت توقف رسید، دستور توقف بازار به عنوان دستور بازار اجرا می شود و با اولین قیمت موجود در بازار پر می شود.
معامله‌گران از این نوع سفارش برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف استفاده می‌کنند، که اصلی‌ترین آن‌ها ورود خودکار به بازار در یک نقطه ورودی مشخص است، بدون اینکه منتظر بمانند تا بازار به آن سطح کاهش یا افزایش یابد تا به صورت دستی سفارش را انجام دهند، و به عنوان یک ریسک. -استراتژی مدیریت برای به حداقل رساندن ضرر در معاملات فعال.
هنگام ثبت سفارش استاب دار، معامله گران باید پارامترهای زیر را انتخاب کنند:
33Stop market order.png
 • حجم سفارش (اندازه کامل سفارش با در نظر گرفتن اهرم انتخابی)
 • قیمت استاپ (سطح قیمتی که در آن سفارش در بازار اجرا می شود)
 • لوریج
پس از ثبت، تمام سفارش‌های فعال پر نشده معاملات استاپ دار در بخش سفارش‌های فعال صفحه معامله منعکس می‌شوند تا زمانی که اجرا یا لغو شوند.
معاملات حد سود و حد ضرر
دستورات حد ضرر (S/L) برای به حداقل رساندن خطرات لیکوئید شدن به منظور محدود کردن زیان احتمالی با بسته شدن خودکار یک موقعیت در بازار در صورتی که قیمت دارایی به قیمت توقف ضرر تعیین شده برسد، استفاده می شود.
سفارشات حد سود (T/P) برای قفل کردن سود با بسته شدن خودکار یک موقعیت در صورتی که قیمت دارایی به قیمت حد سود برسد استفاده می شود.
این نوع سفارش‌ها هنگام معامله به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک اضافی، به شدت توصیه می‌شوند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ریسک‌های انحلال و زیان‌های احتمالی را به حداقل برسانند و در صورت رسیدن بازار به سطح مطلوب، به‌طور خودکار سود خود را قفل کنند.