چگونه استیک کنید و از استیک خارج کنید

To stake coins without restrictions: 1. navigate to the Wallet page; 2. click on the staking activation slider; 3. Confirm your request. Staking payouts are allocated to your wallet balance daily.

چگونه استیک کنید

هنگام فعال کردن استیکینگ، کل موجودی کیف پول برای کوین مربوطه استیک می شود.

قرار دادن کوین در مارجکس یک فرآیند سریع و ساده است.

  • در بخش موجودی شما در صفحه کیف پول، روی دکمه لغزنده شرط‌بندی/بدون شرط کلیک کنید تا موجودی کیف پول خود را برای کوین مورد نظر قرار دهید:

هنگامی که استیکینگ را برای کوین مورد نظر فعال کردید، اکنون کل موجودی کیف پول شما برای آن کوین خاص استیک می شود.

هنگام فعال کردن استیکینگ برای اولین بار، یک پیام تأیید ظاهر می شود:

توجه: پرداخت های شرط بندی روزانه محاسبه و به موجودی کیف پول اختصاص می یابد. بازده فقط برای استیکینگ فعالی که قبل از بازه زمانی پرداخت قبلی فعال شده اند ایجاد می شود. بازده استیک بر اساس کمترین مقدار موجودی از زمان پرداخت بازده قبلی برای کوین/توکن مربوطه محاسبه می شود.

چگونه از استیک خارج کنیم

  • برای برداشتن کوین ها، کافی است به صفحه کیف پول بروید.

  • در بخش «موجودی‌های شما» در صفحه کیف پول، روی دکمه لغزنده استیکینگ/بدون شرط کلیک کنید:

هنگامی که استیکینگ برای کوین مورد نظر را غیرفعال کردید، کل موجودی کیف پول شما برای آن کوین خاص بدون استیکینگ خواهد بود.

Last updated